Bảng Giá Ván Sàn Tại Nhà Máy Sản Xuất Sàn Gỗ Thành Hưng

LOẠI GỖKÍCH THƯỚCĐVTGIÁ BÁN (VNĐ)
Gỗ Lim Nam Phi18mm x 92mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
18mm x 92mm x 750mmM2Liên hệ 0925821666
18mm x 92mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
18mm x 120mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
18mm x 120mm x 750mmM2Liên hệ 0925821666
18mm x 120mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
gỗ gõ nam mỹ17mm x 90mm x 700mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 120mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 120mm x 105mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
gỗ teak lào15mm x 75mm x 750mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x1200mmM2
Liên hệ 0925821666
gỗ hương padouk17mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
17mm*90mm*900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm*90mm*1200mmM2Liên hệ 0925821666
17mm*90mm*1200mmM2Liên hệ 0925821666
Gỗ Gõ Đỏ Nigie15mm*90mm*600mmM2Liên hệ 0925821666
15mm*90mm*900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x 1200mmM2Liên hệ 0925821666
Hương Lào14mm x 75mm x 450mmM2Liên hệ 0925821666
14mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x 1200mmM2Liên hệ 0925821666
Hương Đá Nam Phi17mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 1200mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x120mm x 1200mmM2Liên hệ 0925821666
Gỗ Chiu Liu14mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
14mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
14mm x 120mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 1200mmM2Liên hệ 0925821666
Căm Xe Lào15mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
15mm x 120mm x 1050mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 600mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 90mm x 900mmM2Liên hệ 0925821666
17mm x 120mm x 1050mmM2Liên hệ 0925821666